OPG: "Neven Šalinović"

Kategorija:

Opis proizvoda

Bavimo se proizvodnjom vinskog i  stolnog grožđa.

Približna količina kojom raspolažemo: 5.000,00 kg.

 

Adresa: Veliki Prolog 90A, 21277 Veliki Prolog;

Kontakt broj: 098 9397671;

e-mail: t81salinovic@gmail.com

Photo by Lars Blankers on Unsplash

"Neven Šalinović"

Bavimo se proizvodnjom vinskog i  stolnog grožđa te šljive.