OPG: OPG Jure Grbavac

Kategorija:

Opis proizvoda

Bavimo se proizvodnjom i prodajom krumpira sorte “Liseta”.

Raspoloživa količina: 5.000,00 kg.

OPG Jure Grbavac