OPG: "Jurica Jelavić"

Kategorija:

Opis proizvoda

Bavimo se proizvodnjom krumpira.

Približna količina kojom raspolažemo: 15.000 kg.

 

Adresa: Podprolog 53, 21277 Veliki Prolog;

Kontakt broj: 091 799 3218;

e-mail: ivanjelavic70@gmail.com

Photo: Lars Blankers on Unsplash

"Jurica Jelavić"

Bavimo se proizvodnjom vrgoračke jagode, češnjaka i luka. Adresa: Podprolog 53, 21277 Veliki Prolog; Kontakt broj: 091 799 3218; e-mail: ivanjelavic70@gmail.com