OPG: "Ivan Erceg"

Kategorija:

Opis proizvoda

OPG “Ivan Erceg” bavi se proizvodnjom i prodajom jabuke.

Za sve informacije dostupni smo na idućim kontaktima:

Adresa: Dusina 92, 21276 Vrgorac;
Kontakt boj: 092 130 9302;
e-mail: pero.erceg@vrgorac.hr

Photo: Joanna Nix on Unsplash

"Ivan Erceg"

OPG "Ivan Erceg" bavi se proizvodnjom i prodajom jabuke, breskve te stolnog i vinskog grožđa. Adresa: Dusina 92, 21276 Vrgorac; Kontakt boj: 092 130 9302; e-mail: pero.erceg@vrgorac.hr