OPG: OPG "Ivica Franić"

Kategorija:

Opis proizvoda

Bavimo se proizvodnjom jabuke.

Vrsta i količina kojima raspolažemo (cca):

AKŠAM – 8.000 kg;
GALA – 8.000 kg;

Adresa: Vina 43. 21276 Vrgorac;
Kontakt broj: 091 514 2086
e-mail: blazenafranic2401@gmail.com

Photo: Joanna Nix on Unsplash

OPG "Ivica Franić"

Bavimo se proizvodnjom vinskog grožđa, jabuke, breskve, nektarine i suhe smokve. Adresa: Vina 43. 21276 Vrgorac; Kontakt broj: 091 514 2086 e-mail: blazenafranic2401@gmail.com