OPG: "Ivan Šalinović"

Kategorija:

Opis proizvoda

Bavimo se proizvodnjom vinskog i stolnog grožđa.

Približna količina kojom raspolažemo: 5.000 kg.

 

Adresa: Veliki Prolog 38, 2177 Veliki Prolog;
Kontakt broj: 099 872 0777
e-mail: salinovic2@gmail.com

Photo: Nacho Domínguez Argenta on Unsplash

"Ivan Šalinović"

Bavimo se proizvodnjom vinskog i stoolnog grožđa te šljive. Adresa: Veliki Prolog 38, 2177 Veliki Prolog; Kontakt broj: 099 872 0777 e-mail: salinovic2@gmail.com