OPG: "Vera Šalinović"

Kategorija:

Opis proizvoda

Bavimo se proizvodnjom i prodajom vinskog grožđa:

Vrste i približne količine koja raspolažemo:

Vranac: 3 000 kg;

Plavka: 10 000 kg;

Chardonnay: 3 000 kg.

 

Adresa: Veliki Prolog 152, 21277 Veliki Prolog;

Kontakt broj: 092 241 1059;

e-mail: salinovicvera@gmail.com

Photo: Nacho Domínguez Argenta on Unsplash

"Vera Šalinović"

Bavimo se proizvodnjom i prodajom vinskog grožđa: