OPG: "Mate Gašpar"

Kategorija:

Opis proizvoda

Bavimo se proizvodnjom vinskog grožđa.

Vrste i približna količina kojom raspolažemo:

PLAVKA (Crno) – 8 000 kg;

VRANAC (Crno) – 400 kg;

BABIĆ (Crno) – 1 000 kg;

KUČ (Bijelo) – 3 000 kg;

 

Adresa: Umčane 12, 21276 Vrgorac

Kontakt broj: 091 530 9054

e-mail: jelena.gaspar18@gmail.com

Photo: Nacho Domínguez Argenta on Unsplash

"Mate Gašpar"

Bavimo se proizvodnjom vinskog grožđa. Vrste i približna količina kojom raspolažemo: PLAVKA (Crno) – 8 000 kg; VRANAC (Crno) - 400 kg; BABIĆ (Crno) - 1 000 kg; KUČ (Bijelo) – 3 000 kg;