OPG: "Smiljana Dropulić"

Kategorija:

Opis proizvoda

Bavimo se proizvodnjom češnjaka (bijelog luka).

Približna količina kojom raspolažemo: 7.000,00 kg

 

Adresa: Podprolog 8, 21277 Veliki Prolog;

Kontakt broj: 099 493 1540;

e-mail: smiljana.dropulic2@gmail.com

Photo: Matthew Pilachowski on Unsplash

"Smiljana Dropulić"

Bavimo se proizvodnjom krumpira, bijelog luka (češnjaka), crvenog luka (kapule) i vrgoračke jagode.   Adresa: Podprolog 8, 21277 Veliki Prolog; Kontakt broj: 099 493 1540; e-mail: smiljana.dropulic2@gmail.com