"Smiljana Dropulić"
Podprolog 8, 21277 Veliki Prolog 0994931540 smiljana.fropulic2@gmail.com
Bavimo se proizvodnjom krumpira, bijelog luka (češnjaka), crvenog luka (kapule) i vrgoračke jagode.   Adresa: Podprolog 8, 21277 Veliki Prolog; Kontakt broj: 099 493 1540; e-mail: smiljana.dropulic2@gmail.com

Prikaz svih 4 rezultata