"Nedjeljko Čotić"
Otrić-Seoci 96, 20342 Otrić-Seoci 0992223165 mateacotic@yahoo.com
Bavimo se proizvodnjom vinskog grožđa. Adresa: Otrić-Seoci 96, 20342 Otrić-Seoci Kontakt broj: 099 222 3165 e-mail: mateacotic@yahoo.com

Prikazivanje pojedinačnog rezultata