"Mate Gašpar"
Umčane 12, 21276 Vrgorac 0915309054 jelena.gaspar18@gmail.com
Bavimo se proizvodnjom vinskog grožđa. Vrste i približna količina kojom raspolažemo: PLAVKA (Crno) – 8 000 kg; VRANAC (Crno) - 400 kg; BABIĆ (Crno) - 1 000 kg; KUČ (Bijelo) – 3 000 kg;  

Prikazivanje pojedinačnog rezultata